gooseberry

67 tekstów – auto­rem jest goose­ber­ry.

Mały gówniarz ze mnie i pew­nie nie wiem co to miłość, ale mam nadzieję,że to jest właśnie TO. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 stycznia 2014, 22:07

Naj­większy ból? Gdy pat­rzysz na osobę, na której naj­bar­dziej Ci za­leży, cier­pi, ula­tuje z niej życie. Wiesz,że nie możesz nic zro­bić. Tyl­ko ona sa­ma jest w sta­nie pomóc. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 października 2013, 18:42

Nie ważne ile ra­zy upadłeś, ile ra­zy po­wie­działeś, że się pod­da­jesz. Ważne ile ra­zy się pod­niesiesz, bo to znaczy, że tak nap­rawdę nig­dy nie przes­tałeś walczyć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 września 2013, 00:07

Jak ktoś Cię kocha to całą, a nie połowę. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 czerwca 2013, 22:11

Le­piej żyć na całość niż na próbę. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 kwietnia 2013, 15:16

To urocze, jak bar­dzo można się po­mylić, jak można się os­woić, jak łat­wo można wszys­tko zep­suć, jak szyb­ko można wy­baczyć..a wszys­tko przez i dla jed­nej osoby. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 lutego 2012, 16:36

To przyk­re, jak coś o co tak długo się sta­raliśmy, tak długo chro­niliśmy, uległo nagłemu rozpadowi. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 stycznia 2012, 20:21

Cza­sem trze­ba spaść na sa­mo dno, żeby mieć się od cze­go odbić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 grudnia 2011, 20:42

Sza­nuj siebie, bo nie żyjesz tyl­ko dla siebie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 31 lipca 2011, 14:51

Sława ośle­pia tych, którzy pat­rzą jej pros­to w oczy. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 lipca 2011, 22:57
gooseberry

To zbyt skomplikowane.

Zeszyty
  • Godne uwagi. – W tym zeszy­cie za­mie­szczo­ne będą myśli, które zwróciły moją uwagę ze względu na za­wartą w nich prawdę.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

gooseberry

Użytkownicy
F G H
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność